MIAMI White table base (3 pcs)

THE CORKMAN
€6,60 €11,00

MIAMI WHITE table base (3 ui)

Measures:

14 cm x 1.1 cm

20 cm x 1.1 cm

24 cm x 1.1 cm

CKMOUT070